Stutt og skýrt

Fræðilegir textar eiga að vera skýrir og hnitmiðaðir og eiga því helst ekki að innihalda fleiri orð en nauðsynlegt er. Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar textar eru endurskrifaðir því eitt helsta markmið endurskrifa er að fínpússa textann. Hér má sjá nokkur dæmi um það hvernig hægt er að stytta einstakar málsgreinar:

Gerð verður rannsókn sem hefur þann tilgang að kanna stöðu hælisleitenda á Íslandi.
Styttra: Gerð verður rannsókn á stöðu hælisleitenda á Íslandi.

Ekki er öruggt að ef einstaklingur vill fara í slíka aðgerð að hann eigi kost á henni.
Styttra: Ekki er öruggt að einstaklingur sem þess óskar eigi kost á slíkri aðgerð .

Samkvæmt ráðleggingum stofnunarinnar er mælt með því að börn hreyfi sig a.m.k. 60 mínútur á dag.
Styttra: Stofnunin mælir með því að börn hreyfi sig a.m.k. 60 mínútur á dag. 

Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um að helstu birtingarmyndir ofbeldis…
Styttra: Niðurstöðurnar benda til þess að ofbeldi birtist helst…

Þetta er gert til að tryggja að eins litlar breytingar verði á ferlinu og mögulegt er.
Styttra: Þetta er gert til að lágmarka breytingar á ferlinu.

Óþörf orð

Í formlegu málsniði eiga helst ekki að vera nein orð sem bæta engu við merkinguna. Í eftirfarandi dæmum væri æskilegt að sleppa orðunum sem eru innan sviga:

þegar (það kemur að því að) börn fara í skóla…
renna sitt skeið (á enda)
krefja e-n um (að borga) 10 milljónir
Þetta er maður sem (að) ég þekki ágætlega
Þetta var erfiðara (heldur) en ég hafði ímyndað mér
Þeir sem ná (þeim árangri) að vinna til verðlauna
Ef (að) þú kemur með (þá) geri ég það líka

Nafnorðastíll

Nafnorðastíll lýsir sér í því að nafnorð eru fleiri en þörf krefur en textar sem einkennast af slíkum stíl eru oft erfiðir aflestrar. Nafnorðastíll birtist m.a. í dæmum þar sem sögn og nafnorð eru notuð þar sem ein sögn ætti að nægja:

gera könnun > kanna
skila hagnaði > hagnast
framkvæma lendingu > lenda

Stundum er forsetning á eftir nafnorðinu og þá getur ein sögn komið í stað þriggja orða:

gera athugun á > athuga
leggja mat á > meta
taka ákvörðun um > ákveða
valda töfum á > tefja

Í sumum tilvikum þarf að umorða setninguna talsvert til að fækka nafnorðunum:

Það hafa verið fleiri komur skipa nú í sumar en oft áður.
> Fleiri skip hafa komið nú í sumar en oft áður.

Ýmsar leiðir eru færar til þess að stytta langar málsgreinar.
> Hægt er að stytta langar málsgreinar á ýmsan hátt.

Ótti við atvinnuleysi er til staðar hjá andstæðingum aðildar.
> Andstæðingar aðildar óttast atvinnuleysi.