Heimildaskráning

Þær heimildir sem er vísað til í fræðilegri ritgerð þarf að setja í heimildaskrá. Í heimildaskrá eiga hins vegar ekki að vera neinar aðrar heimildir en þær sem vísað er til í textanum. Heimild fer því ekki í heimildaskrá af þeirri ástæðu einni að höfundur las hana og hafði gagn af henni.

Til eru ýmis kerfi í heimildaskráningu en þau eru þó öll eins í grundvallaratriðum og sýna nokkurn veginn sömu upplýsingar. Til dæmis þarf að skrá eftirfarandi upplýsingar um grein í tímariti óháð því hvaða kerfi er notað:  nafn höfundar, ártal, heiti greinarinnar, heiti tímaritsins, árgang þar sem greinin birtist og blaðsíðutal greinarinnar. Ef tímaritið kemur út oftar en einu sinni á ári eru yfirleitt upplýsingar um tölublað líka.

Á sumum fræðasviðum eða námsgreinum innan HÍ er ætlast til þess að nemendur noti tiltekið kerfi í heimildaskráningu en á öðrum sviðum eða námsgreinum hafa þeir meira val. Því er mikilvægt að nemendur kynni sér vel til hvers er ætlast af þeim í þessum efnum, einkum þegar um lokaritgerð er að ræða.

Heimildaskráning er nauðsynleg í fræðilegum ritgerðum því sá sem les ritgerðina þarf að geta sannreynt þær staðhæfingar sem þar koma fram. Því þarf lesandinn að hafa nægar upplýsingar í höndunum til að geta fundið viðkomandi heimild og þær eiga að koma fram í heimildaskrá. Það er ekki alltaf augljóst hvernig á að skrá tiltekna heimild en þá verður nemandinn að reyna að finna hvað passar best miðað við heimildaskráningakerfið sem hann er að nota. Einnig getur  verið álitamál hversu ýtarleg skráningin á að vera en mælt er með því að skrá heimild eins nákvæmlega og kostur er.